15ο Ειδικό Συνέδριο στο ΕΒΕΠ

15 Ειδικό Συνέδριο της Ε.Ε.Ε.Ε. και 12η Συνάντηση
Πολυκριτήριας Ανάλυσης Αποφάσεων
“Εφαρμογές της Πολυκριτήριας Ανάλυσης στη Ναυτιλία και τις
Μεταφορές”
Διοργάνωση: Ε.Ε.Ε.Ε, ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ, Εμπορικό και Βιομηχανικό
Επιμελητήριο Πειραιά
15-17 Φεβρουαρίου 2018

evep_11_3_0

ΑΦΙΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΣ

 

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά, Γ. Κασσιμάτη 1.
Πειραιάς
ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: Πέμπτη 25
Ιανουαρίου 2018
Η Ελληνική Εταιρεία Επιχειρησιακών Ερευνών (Ε.Ε.Ε.Ε.), το Τμήμα Διοίκησης
Επιχειρήσεων του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ και το Εμπορικό και Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου Πειραιά συνδιοργανώνουν στον Πειραιά το 15ο Ειδικό Συνέδριο της
Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών και την 12η Συνάντηση
Πολυκριτήριας Ανάλυσης Αποφάσεων. Η 12η Συνάντηση Πολυκριτήριας Ανάλυσης
Αποφάσεων θα πραγματοποιηθεί από 15 έως 17 Φεβρουαρίου 2018 στην Αίθουσα
Συνεδρίων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά και αποτελεί τη
συνέχεια των επιτυχημένων αντίστοιχων συναντήσεων των προηγούμενων ετών των
Ελλήνων Επιστημόνων που δραστηριοποιούνται ερευνητικά στην Πολυκριτηριακή
Ανάλυση Αποφάσεων και τις εφαρμογές της.
Στόχοι της 12ης Συνάντησης είναι η παρουσίαση των νέων ερευνητικών
αποτελεσμάτων στο χώρο αυτό και η περαιτέρω ανάπτυξη του επιστημονικού
διαλόγου στο χώρο της Πολυκριτήριας Ανάλυσης Αποφάσεων. Η σύνδεση και η
συνέργεια των μελών της επιστημονικής κοινότητας με τους παραγωγικούς και
κοινωνικούς φορείς της χώρας στοχεύουν στο όφελος του Ελληνικού Κοινωνικού και
Οικονομικού συνόλου μέσω της ανάδειξης των ωφελειών που θα έχουν οι
επιχειρήσεις από την χρήση των επιστημονικών μεθόδων υποστήριξης της λήψης
αποφάσεων και της ως εκ τούτου της μείωσης του κινδύνου των επιλογών τους. ΑΦΙΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΣ (1)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s