Επαγγελματικό Επιμελητηρίο Αθηνών

 main_ewe
“Έγκαιρη Προειδοποίηση επιχειρήσεων σε κρίση”: Πρόσκληση συμμετοχής
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΕΑ) και το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για τη συμμετοχή ενδιαφερομένων επιχειρήσεων που βρίσκονται σε κρίση,
 

 

 στο πρόγραμμα COSME COS – EarlyWarning EU – 2016-4-01.
ήσεων:Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων 30/06/2019
Χρηματοδότηση: Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα COSME και υλοποιείται από 15 εταίρους προερχόμενους από 7 Ευρωπαϊκές χώρες (Δανία, Γερμανία, Βέλγιο, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία και Πολωνία)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s