ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚO ΣΕΜΙΝΑΡΙO ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΜΕΣΙΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Ευχαρίστως σας ανακοινώνουμε ότι η  Ένωσή μας διοργανώνει νέο επιμορφωτικό σεμινάριο πρακτικής της νέας εκπαιδευτικής περιόδου, 2017-2018,  που αφορά στελέχη και εκπαιδευόμενους Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων, καθώς και

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ